Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Lực lượng dự bị động viên

    06:31 - 11/02/2020

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 201/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.