Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những thành phố trả lương cao nhất thế giới

    06:12 - 22/05/2019

    San Francisco (Mỹ) năm nay vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức thu nhập trung bình tháng cao nhất thế giới.