Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chưa phát hiện trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV với lưu học sinh Việt Nam đang ở Trung Quốc

    13:32 - 07/02/2020

    (VOH) - Bộ đã họp và thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình thực tế tiếp tục cho học sinh nghỉ học.