Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật

    09:18 - 10/09/2019

    (VOH) - Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đã khai mạc tại ...