Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Học sinh miền núi sáng chế thành công máy thu hạt nông sản

    08:46 - 06/04/2019

    Hai học sinh lớp 11 ở Ninh Thuận đã tìm hiểu, sáng chế thành công mô hình “Máy điều khiển tự động thu gom nông sản trên sân phơi” với nhiều tính năng hữu ích cho nhà nông.