Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các nguyên nhân tìềm ẩn có thể gây mê sảng, biết sớm để phòng tránh đúng cách

    08:10 - 25/03/2019

    (VOH) - Mê sảng xảy ra khi quá trình gửi và nhận tín hiệu trong não bị suy giảm. Sự suy yếu này xảy ra do các yếu tố kết hợp làm cho não dễ bị tổn thương và gây ra sai lệch trong hoạt động của ...