Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm học mới 2017 - 2018: Chú trọng giáo dục kỹ năng

    16:53 - 21/08/2017

    (VOH) - Đến năm 2020, 70% trường học trên địa bàn thành phố thực hiện được tự chủ tài chính. Qua đó, đáp ứng yêu cầu giảm chi ngân sách đồng thời nâng cao đời sống của người giáo viên.