Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đã có kết luận thanh tra nhưng xử lý chậm

    07:56 - 19/07/2019

    (VOH) - Có hiện tượng sau khi có kết luận thanh tra, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nhưng quá trình xử lý về kinh tế, hành chính, thu hồi tài sản… thì phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương ...