Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngành tôm có tin vui: tôm vào Mỹ của hơn 30 doanh nghiệp Việt thuế... 0%

    11:37 - 22/08/2019

    Hơn 30 doanh nghiệp Việt được áp mức thuế bằng 0. Với thuế suất này, chắc chắn sắp tới xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh là tin vui cho ngành tôm Việt Nam.