Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần nâng cao nhận thức chủ quyền quốc gia trong việc bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa

    09:40 - 14/03/2019

    (VOH) - 31 năm đã trôi qua thế nhưng sự kiện lịch sử ngày 14/03/1988 mãi khắc ghi trong tâm khảm người dân nước Việt.