VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Ngày 19/11 năm nay là tròn 20 năm ra đời Quốc tế Nam giới. Ít ai biết đó còn là ngày của 1 sự kiện khác, đáng suy ngẫm.