Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 20/9 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSQT 20/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSQB 20/9 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSBDI 20/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSMN 20/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSAG 20/9 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSBTH 20/9 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSTN 20/9 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.