Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều ưu đã dành cho ngày không sử dụng tiền mặt từ MSB

    22:32 - 14/06/2019

    Ngày không tiền mặt 16/6 sẽ đánh dấu bước ngoặt trong xu thế thanh toán mới tại Việt Nam.