Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 10.000 học sinh tham gia hội trại truyền thống học sinh sinh viên 9/1

    15:00 - 05/01/2019

    (VOH)- Ngày truyền thống học sinh sinh viên đi vào lịch sử dân tộc bởi sự kiện ngày 09/01/1950.