Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03: Không được cào bằng, đánh giá cảm tính

    16:45 - 22/01/2019

    (VOH) - Nếu đạt mốc điểm đánh giá từ 80 điểm cho đến 100 điểm, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được chi thu nhập tăng thêm 0,6 lần lương của năm 2018.