Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ​Xây dựng 430 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho người dân

    14:09 - 10/03/2019

    Từ năm 2019-2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng hơn 430 nhà chống chịu bão, lụt cho các hộ dân; trong đó, năm 2019 là 230 nhà, phần còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2020.