VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Với chủ đề “Đoàn kết - Phát triển - Hội nhập”, chiều ngày 29/11/2019, tại thành phố Tân An, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Chiều 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức tổng kết các công trình thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.