Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nông nghiệp Việt phát triển nhanh - chậm là do cách đi

    06:40 - 27/08/2018

    Thủ tướng đặt hàng trong 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam phải đứng vào tốp 15 các nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản phải đứng vào tốp 10.