VOH default thumbnail
 - 
Bên cạnh việc chụp hình chân dung cho khách hàng ngay tại các cửa hàng, 3 nhà mạng lớn đều thông báo người dùng có thể nộp hình chân dung và các thông tin như số CMND, ngày tháng năm sinh... qua mạng.