Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ô nhiễm không khí ở TPHCM vẫn rất phức tạp

    06:02 - 13/12/2019

    Nồng độ ô nhiễm bụi mịn đang tăng cao, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thành phố.