Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phản văn hóa từ bệnh thành tích

    21:29 - 28/08/2019

    (VOH) - Việc thả 30 ngàn ngọn hoa đăng bằng nhựa xuống biển vào mùa Vu Lan khiến Ba Thợ hồ thấy dị hợm và phản văn hóa?