VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ban trị sự Giáo hội phật giáo quận Bình Thạnh là đơn vị nhiều năm được biểu dương là điển hình “Dân vận khéo”.