Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỷ luật phó chủ tịch TP Tuy Hòa liên quan đến đất đai

    22:11 - 22/02/2019

    Phó chủ tịch TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, đất nông nghiệp sai các quy định của pháp luật về đất đai.