Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

    14:36 - 16/09/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.