Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lắng nghe tiếng nói trẻ em cấp TPHCM với chủ đề Phòng chống lao động trẻ em

    18:47 - 11/06/2019

    (VOH) - Sáng 11/6, diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” cấp Thành phố Cụm 4 - năm 2019 diễn ra với chủ đề “Phòng chống lao động trẻ em”.