Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

    16:43 - 13/11/2019

    (VOH) - Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư tình hình quan hệ lao động có chuyển biến tích cực, quy mô về số vụ, số lượt người tham gia tranh chấp lao động tập thể giảm đều qua ...