Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyên ngôn độc lập - Một văn kiện lập quốc vĩ đại

  07:22 - 01/09/2019

  Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Khát vọng của một dân tộc

  08:27 - 02/09/2016

  (VOH) - Đúng ngày này cách đây 71 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố với Quốc dân đồng bào và toàn Thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ ...