Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hết quý 1, Việt Nam xuất siêu hơn 10 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

    10:04 - 02/05/2019

    Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng gần 120 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018.