Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động

    15:52 - 01/06/2019

    Ông Nguyễn Thành Nhơn cho rằng quyết định điều động của UBND tỉnh không phù hợp, nên ông từ chối nhận quyết định. Trước đó, ông đã đề đạt nguyện vọng nhưng không được giải quyết.