Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TP. Hồ Chí Minh: Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

    18:09 - 22/05/2020

    Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025.