VOH default thumbnail
 - 
 Ngày 2/3, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương, rà soát, cắm biển hạn chế tốc độ tại những vị trí điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà chưa có nguồn lực để xử lý.