Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phân loại rác tại nguồn đòi hỏi sự kiên nhẫn trong xã hội

    13:44 - 13/03/2019

    (VOH) - Theo quy trình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn theo QĐ44/2018 của UBND TP.HCM, việc thu gom rác sẽ thực hiện cách ngày.