VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Nỗi lo lắng của người chơi chụp ảnh là mua nhằm thiết bị tân trang lại (Refurbished) với giá máy mới 100% (brand new).