Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Rửa đũa kiểu này có ngày rước ung thư về người

    16:08 - 07/09/2018

    Rửa đũa bằng cách chà xát mạnh, vỗ mạnh dưới nước sạch theo bạn nó lợi hay hại?