Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chỉ ba ngày, trí tuệ nhân tạo của Google giỏi hơn con người

    13:59 - 19/10/2017

    Không hề được dạy hoặc cung cấp dữ liệu, nhưng AlphaGo Zero, chương trình chơi cờ vây bằng trí tuệ nhân tạo mới nhất của Google, chỉ mất ba ngày để giỏi hơn con người.