Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thưởng ‘nóng’ cho Tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3

    10:02 - 14/03/2019

    (VOH) - Tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 vừa bắt giữ hai tàu có biểu hiện sang mạn 3 triệu lít xăng trái phép trên biển.