Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Không gian sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

    10:38 - 24/01/2019

    (VOH) - Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM là một trong những đại học đầu tiên mạnh dạn đầu tư không gian để nuôi dưỡng và phát triển ý tưởng đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.