Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TikTok tấn công bảng xếp hạng ứng dụng, thách thức Snapchat, Twitter

    13:06 - 03/02/2019

    Ứng dụng mới có tên gọi TikTok đang "cất cánh" và nó có thể là mối đe dọa lớn đối với cơ sở người dùng cốt lõi của Snapchat.