Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhật Bản ‘mở kho’ 10 tỷ số điện thoại di động vào năm 2020

    13:41 - 14/05/2019

    Nhật Bản sẽ tăng thêm khoảng 10 tỷ số điện thoại di động sử dụng cho các thiết bị thông tin vào năm 2020, gấp 125 lần hiện tại, để mở rộng ứng dụng trên mạng lưới thiết bị kết nối Internet.