Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM tăng cường quản lý thu chi đầu năm học

  09:55 - 19/09/2018

  (VOH) - Không được tùy tiện lập các loại quỹ để ép buộc học sinh, phụ huynh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện.

  Năm học mới 2017 - 2018: Chú trọng giáo dục kỹ năng

  16:53 - 21/08/2017

  (VOH) - Đến năm 2020, 70% trường học trên địa bàn thành phố thực hiện được tự chủ tài chính. Qua đó, đáp ứng yêu cầu giảm chi ngân sách đồng thời nâng cao đời sống của người giáo viên.

  Năm học 2017 – 2018: quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm

  14:44 - 21/08/2017

  (VOH) - Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

  TPHCM sẽ thanh tra, kiểm tra đột xuất về dạy thêm, học thêm

  10:57 - 26/10/2016

  (VOH) - Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM vừa có văn bản quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.