Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đến 2020, 100% Đài truyền thanh-truyền hình cấp huyện được số hóa

    07:33 - 17/03/2018

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.