Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 10 : Sơ kết 6 năm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa

  19:45 - 11/10/2019

  (VOH) – Sáng 11/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

  Sẽ sơ kết 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp

  12:56 - 17/03/2018

  (VOH) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp vào tháng 10/2018.

  “Thắp lửa” cho nhà văn hóa ở các xã vùng ngoại thành sáng đèn

  13:16 - 19/12/2017

  (VOH) -  Sáng 19/12, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Tiếng hát nông thôn mới” giai đoạn 2015-2017.

  Nhìn lại việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

  06:18 - 23/11/2017

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.

  Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã vào tháng 9/2017

  10:29 - 31/03/2017

  (VOH)- Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2017