Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2019

    10:36 - 13/03/2019

    (VOH) - Năm 2019, các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội từ ngày 1/3 đến ngày 25/4/2019.