Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 25/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 2 25/2/2019

  11:29 - 25/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/2/2019

  XSMT 24/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ nhật 24/2/2019

  11:29 - 24/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/2/2019

  XSMT 23/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 7 23/2/2019

  11:29 - 23/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/2/2019

  XSMT 22/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 22/2/2019

  11:29 - 22/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/2/2019

  XSMT 21/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 21/2/2019

  11:29 - 21/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/2/2019

  XSMT 20/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSMT 19/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2019

  XSMT 18/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 2 18/2/2019

  11:29 - 18/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/2/2019

  XSMT 17/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ nhật 17/2/2019

  11:29 - 17/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/2/2019

  XSMT 16/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 7 16/2/2019

  11:30 - 16/02/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/2/2019