Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sửa đường ống, ba anh em cùng chết dưới hố biogas

    20:37 - 11/05/2017

    Bắc thang xuống hố biogas mới sử dụng chưa lâu để sửa đường ống nhà vệ sinh bị tắc, ba anh em ruột trong cùng một gia đình hít phải khí độc tử vong.