Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ông Nguyễn Đình Khang là tân chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

    14:08 - 28/07/2019

    Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) vừa bầu ông Nguyễn Đình Khang giữ chức chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.