Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nguồn gốc của Stonehenge

    06:37 - 02/03/2019

    5.000 năm sau khi người dân ở Anh bắt đầu xây dựng Stonehenge, giờ đây các nhà khoa học phát hiện một cách chính xác nơi xuất phát của một số tảng đá khổng lồ và chúng được khai quật như thế ...