Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Truy tìm tàu Hải Phòng 1436 đâm chìm tàu cá của Bình Thuận

    07:14 - 08/04/2017

    Ngày 7/4, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc triển khai công tác hỗ trợ tàu cá BTh 621 TS của huyện Tuy Phong bị tàu vận tải đâm chìm trên biển.