Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM cần 23.000 vị trí làm việc trong tháng 12/2017

    23:21 - 03/12/2017

    (VOH) - Theo báo cáo của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, trong tháng cuối năm, trên địa bàn thành phố cần khoảng 70.000 vị trí làm việc.