Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công nhận Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

    06:26 - 08/04/2019

    (VOH) - Lễ công bố và đón nhận Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 8/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.